திருமணம் செய்யாமல் குடும்பம் நடத்தினால் மனைவி ஆக முடியாது: சுப்ரீம் கோர்ட்

October 22, 2010 2

திருமணம் செய்யாமல், செக்ஸ் மற்றும் உடல் ரீதியாக மட்டும் குடும்ப நடத்தும் பெண், மனைவி ஆக முடியாது என்று சுப்ரீம் கோர்ட் அதிரடி திர்ப்பு வழங்கியுள்ளது. […]

1 2