Day: August 22, 2019

நிமிர்-நெஞ்சில் மாமழைநிமிர்-நெஞ்சில் மாமழை

நெஞ்சில் மாமழை.. நெஞ்சில் மாமழை.. தந்து வானம் கூத்தாட.. கொஞ்சும் தாமரை, கொஞ்சும் தாமரை, வந்து எங்கும் பூத்தாட…