பொருளாதாரம்,முதன்மை செய்திகள் நிலக்கரி உற்பத்தி 6.6% அதிகரிப்பு

நிலக்கரி உற்பத்தி 6.6% அதிகரிப்பு

நிலக்கரி உற்பத்தி 6.6% அதிகரிப்பு post thumbnail image

நிதி ஆண்டின் முதல் 11 மாதங்களில் கோல் இந்தியா நிறுவனத்தின் நிலக்கரி உற்பத்தி 6.6% அதிகரிப்பு

கோல் இந்தியா:

உலக அளவில் நிலக்கரி உற்பத்தியில் பொதுத்துறை நிறுவனமான கோல் இந்தியா முதலிடத்தில் இருந்து வருகிறது. நாட்டின் மொத்த நிலக்கரி உற்பத்தியில் கோல் இந்தியாவும் ,அதன் துணை நிறுவனங்களும் 80% பங்கினைக் கொண்டுள்ளன.

இந்த நிலையில் , நடப்பு நிதி ஆண்டில் (2018-2019) பிப்ரவரி வரையிலான முதல் 11 மாதங்களில் கோல் இந்தியாவின் நிலக்கரி உற்பத்தி 52.77 கோடி டன்னாக அதிகரித்துள்ளது.சென்ற நிதி ஆண்டின் இதே காலத்தில் அது 49.51 கோடி டன்னாக இருந்தது. ஆக, உற்பத்தி 6.6% உயர்ந்து இருக்கிறது.

உற்பத்தி:

மேலும் ,2025-26 -ஆம் ஆண்டில் நிலக்கரி உற்பத்தியை 100 கோடி டன்னாக அதிகரிக்க இந்நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது.

அனைத்து புத்தகங்களும் வாங்க அணுகவும்:- பூம்புகார் அங்காடி