திரைப்படப்பாடல்,திரையுலகம்,பாடல்கள் எனக்குள் ஒருவன் – மேகம் கொட்டட்டும்…

எனக்குள் ஒருவன் – மேகம் கொட்டட்டும்…

எனக்குள் ஒருவன் – மேகம் கொட்டட்டும்… post thumbnail image

மேகம் கொட்டட்டும் ஆட்டம் உண்டு
மின்னல் வெட்டட்டும் பாட்டும் உண்டு
ராகங்கள் தீராது
பாடாமல் போகாது
வானம்பாடி ஓயாது

மேகம் கொட்டட்டும் ஆட்டம் உண்டு
மின்னல் வெட்டட்டும் பாட்டும் உண்டு
ராகங்கள் தீராது
பாடாமல் போகாது
வானம்பாடி ஓயாது
மேகம் கொட்டட்டும் ஆட்டம் உண்டு
மின்னல் வெட்டட்டும் பாட்டும் உண்டு

எந்தன் பாடல் கேட்டு இடி இன்று கைத்தட்டும்
தடை ஒன்றும் இல்லை மழை வந்து கேட்கட்டும்
நிஜமழையை இசைமழையால் நனைத்திடுவோம் நாங்கள்
குளிரெடுத்தால் வானத்திற்கே குடைகொடுங்கள் நீங்கள்
பாட்டுக்கள் வான்வரை கேட்குமே
என் ஆட்டத்தில் மின்னலும் தோற்குமே
மழை சிந்தும் நீரும் தேனே

மேகம் கொட்டட்டும் ஆட்டம் உண்டு
மின்னல் வெட்டட்டும் பாட்டும் உண்டு
ராகங்கள் தீராது
பாடாமல் போகாது
வானம்பாடி ஓயாது
மேகம் கொட்டட்டும் ஆட்டம் உண்டு

மழை வந்ததாலே இசை நின்று போகுமா
புயல் வந்ததாலே அலை என்ன ஓயுமா
மழை வந்ததாலே இசை நின்று போகுமா
புயல் வந்ததாலே அலை என்ன ஓயுமா
ராகங்களால் தீபங்களை ஏற்றிவைத்தான் தான்சேன்
ராகங்களால் மேகங்களை நான் நிறுத்திவைப்பேன் என்பேன்
ரசிகனின் ஆர்வத்தைப் பார்க்கிறேன்
உங்கள் பாதத்தில் என்தலை சாய்க்கிறேன்
இசை எந்தன் ஜீவன் என்பேனே

அனைத்து புத்தகங்களும் வாங்க அணுகவும்:- பூம்புகார் அங்காடி