ஸ்பெயின் நாட்டின் ராணியான பத்திரிகையாளர்!…

June 20, 2014 0

மேட்ரிட்:-ஸ்பெயின் நாட்டில் ஜூவான் கார்லஸ் மன்னராக இருந்து வந்தார். இவர் மீது பல்வேறு ஊழல் குற்றச்சாட்டுக்கள் எழுந்தன. அவரது உடல்நிலையும் […]