அர்த்தமுள்ள இந்துமதம் புத்தகம் – ஒரு பார்வை…

April 15, 2015 1

அர்த்தமுள்ள இந்து மதம் என்பது கவிஞர் கண்ணதாசன் இந்து சமயத்தின் பல்வேறு தத்துவங்களையும், அத்தத்துவங்களில் பொதிந்துள்ள ஆழமான கருத்துக்களையும் கொண்டு […]