தகவல் திருட்டால் மூடப்படும் கூகிள் பிளஸ் !

October 10, 2018 0

தகவல்கள் திருடப்பட்டதால் கூகுள் பிளஸ் சமூக வலைத்தளம் மூடப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.திருடுபோன தகவல்கள் 5 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கான தகவல்கள் அடங்கும். […]