எப்படி நம்ம யோகம்…குருபெயர்ச்சி பலன் 2012 – கும்பம்

June 10, 2012 5

நவக்கிரகங்களில் வசந்தகாலத்தை வரவழைத்துக் கொடுக்கும் ஸ்ரீ சனி பகவானை ஆட்சிகிரகமாகக்கொண்டு, வீடாகவும் ராசியாதிபதியாகவும் அமையப்பெற்ற […]

எப்படி நம்ம யோகம்…குருபெயர்ச்சி பலன் 2012 – மகரம்

June 8, 2012 5

நவக்கிரகங்களில் சந்தோஷ சாம்ராஜ்யம் மிக்க செய்திடும் ஸ்ரீசனி பகவானை ராசியாதி பதியாகவும், ஆட்சிகிரகமாகவும் கொண்டு வீடாகவும் அமையப்பெற்ற […]

எப்படி நம்ம யோகம்…குருபெயர்ச்சி பலன் 2012 – தனுசு

June 7, 2012 5

நவக்கிரகங்களில் பொன்கிரகம்,தனகாரகன் என்றழைக்கப்படும் ஸ்ரீகுருபகவானை ஆட்சி கிரகமாகவும், வீடாகவும், ராசியாதிபதியாகவும் அமையப் பெற்ற உங்கள் […]

எப்படி நம்ம யோகம்…குருபெயர்ச்சி பலன் 2012 – விருச்சிகம்

June 4, 2012 0

நவக்கிரகங்களில் தைரியக்காரகன் என்றழைக்கப்படும் ஸ்ரீசெவ்வாய்பகவானை ஆட்சி கிரகமாகவும்,வீடாகவும், ராசியாதிபதியாகவும் அமையப்பெற்ற உங்கள் ராசிக்கு 2,5க்குடைய தனஸ்தானாதிபதியும் பூர்வ புண்ணியாதிபதியும், தனபஞ்சமாதிபதியுமான […]

எப்படி நம்ம யோகம்…குருபெயர்ச்சி பலன் 2012 – துலாம்

June 2, 2012 6

நவக்கிரகங்களில் அசுரகுரு என்றழைக்கப்படும் ஸ்ரீசுக்ரபகவானை ஆட்சி கிரக மாகவும், வீடாகவும், ராசியாதிபதியாகவும் அமையப்பெற்ற உங்கள் ராசிக்கு 3,6 க்குடைய தைர்ய வெற்றிஸ்தானாதிபதியும்,சகோதரஸ்தானாதிபதியுமான ருணரோக சத்ருஸ்தானா திபதியும் தனாதிபதியுமான […]

எப்படி நம்ம யோகம்…குருபெயர்ச்சி பலன் 2012 – கன்னி

June 1, 2012 8

நவக்கிரகங்களில் வித்யாகரகன் கல்விக்குஅதிபதி என்றுபோற்றப்படும் ஸ்ரீபுத பகவானை ஆட்சி கிரகமாகவும், வீடாகவும், ராசியாதிபதியாகவும் அமையப்பெற்ற 4,7க்குடைய சுகசப் தமாதிபதியாகிய ஸ்ரீ குருபகவான் இதுவரையில் சுத்த திருக்கணித பஞ்சாங்க சித்தாந்தப் படி உங்கள் […]

எப்படி நம்ம யோகம்…குருபெயர்ச்சி பலன் 2012 – சிம்மம்

May 20, 2012 5

நவக்கிரகங்களில் ராஜ கிரகமான சிங்கம் என்றழைக்கபடும் ஸ்ரீ சூரிய பகவானை ஆட்சி கிரகமாகவும், வீடாகவும் ராசியாதிபதியாகவும் அமையப் பெற்ற உங்கள் […]

எப்படி நம்ம யோகம்…குருபெயர்ச்சி பலன் 2012 – கடகம்

May 19, 2012 5

நவக்கிரகங்களில் தைரியம், பிடிவாத குணமும் பிறவிக்குணமாக இருக்கும் புருஷ லட்சணம் என்றழைக்கப்படும் ஸ்ரீ சந்திரபகவானை ஆட்சி கிரகமாகக் கொண்டு வீடாகவும் […]

எப்படி நம்ம யோகம்…குருபெயர்ச்சி பலன் 2012 – மிதுனம்

May 18, 2012 4

நவக்கிரகங்களில் வித்யாகாரகன், கல்விக்கு அதிபதி என்று போற்றப்படும் ஸ்ரீபுத பகவானை ஆட்சிகிரகமாகவும், வீடாகவும் ராசியாதிபதியாகவும் அமையப்பெற்ற […]

எப்படி நம்ம யோகம்…குருபெயர்ச்சி பலன் 2012 – ரிஷபம்

May 17, 2012 7

நவக்கிரகங்களில் களத்திரக்காரனும், நல்ல கிரகம், அள்ளிக் கொடுக்கும் வல்லமை பெற்றவன் என்று அழைக்கப்படும் ஸ்ரீ சுக்ர பகவானை ஆட்சி கிரகமாகவும் […]

1 2