இனியதமிழ் திரட்டியில் தமிழ்த்தளங்கள்…

விளம்பரங்கள்

அன்பு பதிவர்களே..

இனியதமிழ் திரட்டி தமிழில் உள்ள சிறந்த தளங்களை திரட்டும் நோக்கத்தோடு புதிய தளத்தினை அறிமுகப்படுத்துகிறது.
“தமிழ்த்தளங்கள்” என்ற பெயரில் இனியதமிழ் திரட்டியில் அந்த தளம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

உங்கள் தளங்களை இந்த வலைப்பக்கத்தில் இணைத்து உங்கள் இணையதளம் எளிதில் பலரை சென்றடைய இந்த சிறந்த வழியை பயன்படுத்தி கொள்ளுமாறு வேண்டிக் கொள்கிறோம்.

உங்கள் தளம் விரைவில் பிரபலமடைய, இணையத்தில் விரைவாக ஒரு சிறந்த இடத்தை அடைய…உடனயாக இணையுங்கள் பலன் பெறுங்கள்.

அந்த தளத்திற்கு செல்ல இங்கே அழுத்தவும்…

அனைத்து புத்தகங்களும் வாங்க அணுகவும்:- பூம்புகார் அங்காடி

%d bloggers like this: